Godzilla: King of the Monsters

Монгол дуу оруулгатай, 2019 онд нээлтээ хийсэн, Lolo вэб сайтын кино.

Эртний домгийн мэт үлэмж биетнүүд дэлхийд аюул занал дагуулж эхлэхэд агуу хүчирхэг хаан тэдний эсрэг зогсох болно. Энэ бол үлэмж хүчит Годзилла. Гэвч үлэмж биетнүүдийн тулаанд хүн төрөлхтөн золиос болж болох юм

Шууд үзэх

Ойролцоо кино